desimber

16

Op en út

Neushoorn

Adri sil mei de Bogerman Vocals in twatal nûmers sjonge die de jûns te hearren binne in harren kryst-winterprogramma  ' De waarmte fan desimber de jûns om 20.00 oere yn de Hemrik.

Yn Op en út binne se te hearren tusken 10.00 - 11.00 oere. 

16

De waarmte fan desimber 20.00 oere.

Witte kerk De Hemrik

In prachtig winterkonsert yn de sfearen fan de winter, fan de kryst.

De sjonger fan Lippenhuzen nimt jo mei nei de langstme fan de winter, de krystbream optúgje, de redens ûnder bine.

In grut tal nûmers fan syn album ‘De waarmte fan desimber’  binne yn dit unyke konsert te hearren, mar ek oersettings fan

wrâldferneamde winter/krystsfear ferskes komme yn dit konsert  oan bar.

Teatermakker Folkert Wesseling  sil op syn eigen wize by dit konsert jo troch wûnder waarme ferskes  wrâld fan Adrireizigje litte.

De Bogerman Vocals fan Snits sille Adri by in tal ferskes begeliede. 

Tagong 12,50 euro ynkl. drankje yn it skoft

18

krystfeest âlderein Surhústerfean

De Lantearne

16.00 - 18.00 oere

20

krystkonsert Adri & Piipegaelstejsjongers

DG tsjerke De Rottefalle
22

De waarmte fan desimber

Sumar 21.00 oere

letter mear ynfo

jannewaris

5

Nijjiersgearkomste Fryske Krite

De Koningshof It Hearrenfean

Adri sil in konsert fersoarje fan 20.00 - 21.00 oere

febrewaris

2

terwispel

Dorpshuis

ûnder foarbehâld

4

'Oer de grins'

tsjerkje Bûtenpost

letterop mear ynfo

maart

9

Oer de grins

Teater De Wier Koarnjum

Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

28

Aldereinwurk

MFA Blije

In geselliche moarn mei in optreden fan Adri.

juny

3

û.f. Switch, Bruno Rummler en Adri de Boer

desimber

15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.